Strona główna

Jak zamawiać opakowania ?

Podając wymiary opakowania prosimy o zastosowanie się do następujących zasad :

  kolejność i symbole podawanych wymiarów to:

wymiarowanie opakowań

DŁUGOŚĆ (L) x SZEROKOŚĆ (B) x WYSOKOŚĆ (H)

DŁUGOŚĆ ( L ) - dłuższy wymiar od strony otwarcia

SZEROKOŚĆ ( B ) - krótszy wymiar od strony otwarcia

WYSOKOŚĆ ( H ) - wymiar między górną krawędzią od strony otwarcia i krawędzią dolną

  wszystkie wymiary są definiowane, jako wymiar wewnętrzny;

  wszystkie wymiary podawane są w milimetrach;

  w przypadku pudeł z zachodzącymi na siebie zewnętrznymi klapami zamykającymi, długość ewentualnej powierzchni nachodzącej podaje się jako czwarty wymiar (h)

  w przypadku pudeł wieczkowych lub teleskopowych podaje się wysokość górnej części (przykrycia) jako czwarty wymiar za wysokością np.

600 (L) x 400 (B) x 150 (H) / 50 mm (h)

Ułatwi nam to współpracę zapobiegając zbędnym nieporozumieniom. Niedomówienie polegające na odwróceniu rozmiarów spowodują powstanie opakowań zupełnie innych niż te, których Państwo potrzebujecie, dlatego ta kwestia jest tak istotna.


Jak podawać wymiary arkuszy ?


O ile nie podano inaczej, wymiary arkuszy tektury falistej podaje się w mm, jak następuje:

1 wymiar (długość) x 2 wymiar (szerokość)

1 wymiar = wzdłuż kierunku fali

2 wymiar = w poprzek kierunku fali

wymiarowanie tektury

Składanie opakowań


Składanie ręczne lub automatyczne 

Każda konstrukcja opakowania ma jedną z następujących cech: 

  M ? zwykłe składanie ręczne;
  A ? zwykłe składanie automatyczne;
  M/A ? oznacza, że składanie ma charakter ręczny lub automatyczny;
  M+A  wymaga połączenia obydwu rodzajów.